Next Tourism Generation -  Innoveren op skills

Next Tourism Generation - Innoveren op skills

09/22/2023 - 15:16

‘Jonge mensen zijn op zoek naar een werkplek die refereert aan hun eigen waarden. En dan moet je vooral denken aan duurzaam ondernemen, iets goeds doen voor de omgeving, aan sociale interactie en digitalisering. Als je ze enthousiast wilt maken voor een job in de toeristisch-recreatieve sector, dan zul je dus op deze drie punten flink aan de bak moeten.’
Tourism
  • Kennis
  • Onderzoek

Een transitie op deze drie speerpunten is hard nodig, aldus Lobke Elbers. Lobke werkt als Lead Digital in het EU framework van de Next Tourism Generation (NTG) mee aan onderzoek naar de skills die nodig zijn in de toeristisch-recreatieve sector van de toekomst. 

Social, digital en green. Dat is de rode draad in dit verhaal. ‘De grootste hiaten vind je op het vlak van digitale vaardigheden en duurzaam denken en doen,’ vertelt Lobke. ‘Dit is onderzocht in het NTG project dat we in 2022 hebben afgerond. Het geeft richting aan welke kant we op moeten met ons toeristisch-recreatief onderwijs.’

Meer visie, meer menskracht, meer geld
‘Het onderwijs moet dynamischer,’ stelt Lobke. ‘Om voldoende mee te kunnen bewegen in een continu veranderende wereld moeten we vooral ook gaan innoveren op skills. In een samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers uit 8 Europese landen hebben we de skills die nodig zijn in kaart gebracht. Die samenwerking is cruciaal,’ benadrukt Lobke, ‘het betekent meer visie, meer menskracht en meer financiële middelen om tot goede output te komen.’

Pact for Next Tourism Generation Skills
Die output is een blauwdruk van skill sets waarmee in het vervolgproject wordt verder gewerkt. Dat project heet PANTOUR, dat staat voor Pact for Next Tourism Generation Skills. ‘In dit project onderzoeken we vooral welke bedrijven en organisaties leading zijn op het gebied van digitalisering en duurzaamheid. Het is interessant om te zien hoe zij hun leiderschap en denkwijze doorvertalen in het opleiden van personeel. Het zijn de best practices die als voorbeeld dienen, en waar we van kunnen leren.’ Heel benieuwd welke dat zijn. ‘Dat snap ik,’ lacht Lobke, ‘maar het onderzoek is nog niet afgerond, dus ik kan er nog geen uitspraken over doen.’ 

Skill sets
Dan even terug naar die skills, kun je concrete voorbeelden noemen? ‘Zeker wel, het zijn uitgebreide skill sets die je in samenhang moet zien, maar om je een idee te geven, het gaat bijvoorbeeld over...’ Wacht even – voor de leesbaarheid zet ik er wat bullets voor:

  • Willingness to learn and to change
  • Social-cultural skills
  • Devising and writing a green policy
  • Developing innovative and sustainable concepts 
  • Communicating green practices
  • Digital well-being
  • Online safety and digital problem-solving

Tool kits
‘Met het PANTOUR project stellen we tool kits beschikbaar waarmee we samen – in Skills Partnerships – het toeristisch-recreatief onderwijs kunnen transformeren en professionals kunnen opleiden en hertrainen,’ gaat Lobke verder. ‘Hierbij moet je denken aan een interactief Skills Lab voor zowel ondernemers, toerisme professionals en werkzoekenden en een Quality Standard Framework met lesplannen voor onderwijs en training doeleinden. Het zijn tools waarmee je kunt achterhalen welke skills op termijn nodig zijn, waar je (toekomstige) werknemers nog tekortschieten en wat er nodig is om nieuwe skills te ontwikkelen en andere werkmethoden te integreren in je bedrijf of in het onderwijs’

Human touch
‘De sector wordt aan de achterkant steeds meer hightech,’ zegt Lobke, ‘maar daar moeten we aan de voorkant niet in door schieten, het is en blijft een sector die draait om – of misschien wel op – well-being en persoonlijke interactie. Die human touch blijft belangrijk. Ik vond laatst in mijn hotelkamer in Portugal een handgeschreven welkomstbriefje. Ik heb het bewaard, het is iets waarmee je je als organisatie kunt onderscheiden in de mooie en dynamische sector die toerisme en recreatie in mijn ogen nog steeds is. Ik ben trots op dit eerste Europese Pact voor Skills, dat gevoed wordt door zoveel talentvolle en enthousiaste professionals van BUas en ver daarbuiten!’   

Wil je meer weten over het PANTOUR project, kijk dan eens op de website van de Next Tourism Generation Alliance.